Porady i wskazówki w żywieniu krów mlecznych

 • Krowa w laktacji potrzebuje odpowiednie ilości światła, powietrza i ruchu. Takie warunki są niezbędne dla zdrowia i dobrostanu krów
   
 • Najlepszy dobrostan: przyjemne i wygodne legowiska
   
 • Ponad 80% krów znajdujących się na legowiskach, musi leżeć
   
 • Ponad 80% leżących krów, powinno przeżuwać
   
 • Ponad 80% stojących krów, musi pobierać paszę
   
 • Mniej niż 20% stojących krów, powinno przeżuwać
   
 • Raz w tygodniu należy dokładnie wydezynfekować legowiska, stosując 50 g/m2 SanoSan® (ok. 2 garści na legowisko)
   
 • Krowy muszą mieć stały dostęp do wody. Najlepiej sprawdzają się poidła wannowe, z których krowy mogą pić długimi łykami. Woda musi czysta i smaczna
   
 • Dawka musi być regularnie kontrolowana i w razie konieczności korygowana
   
 • Zawartość tłuszczu w mleku:
  - ponad 5% tłuszczu w mleku przy niskim poziomie białka na początku laktacji = niedobór energii (ketoza)
  - poniżej 4,0% tłuszczu w mleku = niedobór cukrów w żwaczu, złu stosunek skrobia: cukier (norma 3:1).
   
 • Zawartość białka w mleku: 3,3-4,0%
  - zbyt wysoki poziom białka = nadmiar energii
  - zbyt niski poziom białka = deficyt energii
  - różnica poziomu białka w mleku na początku i na końcu laktacji nie powinna być większa niż 0,3-0,4%.      
   
 • Stosunek białko:tłuszcz
  - przy niższym stosunku jak 1:1,2 = za mało włókna w dawce (kwasica)
  - przy wyższym stosunku niż 1:1,2 = za małe energii w dawce (ketoza)
   
 • Poziom mocznika w mleku: 250-300 mg/ l
  - zbyt wysoki poziom mocznika = nadmiar białka
  - zbyt niski poziom mocznika = niedobór białka
   
 • Zawartość komórek somatycznych w mleku < 150.000 komórek/ ml = zdrowe wymię

   
 • Bakterie w mleku < 30.000 bakterii/ ml = mleko higieniczne

   
 • Zawartość laktozy w mleku: 4,8%
  - niska (4,5- 4,6%) = zdrowe wymię
  - za wysoka (>5%) = infekcje
   
 • Aktywność przeżuwania u krów mlecznych
  - > 60 przeżuwań na 1 kęs = za dużo włókna
  - < 50 przeżuwań na 1 kęs = za mało włókna
   
 • Konsystencja odchodów:
  - zbyt stała = dawka zawiera za mało białka lub krowy piją za mało wody
  - zbyt płynna = dawka zawiera za dużo skrobi nie trawionej w żwaczu i/ lub za dużo białka
  - kał rozwodniony = nadmiar białka
  - ziarno zbóż lub kukurydzy w kale = strata energii; jakie jest przygotowanie paszy?
  - odchody się pienią = za dużo skrobi niestrawnej w żwaczu
  - resztki włókna w odchodach = za mało energii (cukier i/ lub skrobia) w żwaczu lub za dużo włókna 
  - różne odchody w całym stadzie = selekcjonowanie paszy
   
 • Mocz:
  - bez zapachu, klarowny, pH ok. 7 = dobra przemiana materii
  - zapach potu, mętny = uszkodzenia nerek

   
 •  Mikroelementy:
  - nasada włosa jest szara do białej = niedobór miedzi
  - zwężenie/ zniekształcenie cebulki włosa = niedobór miedzi
  - problemy z racicami = niedobór cynku
  - rozdwojone końcówki włosów = niedobór cynku
  - cysty na jajnikach = niedobór manganu

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy