Analiza weendeńska

Analiza weendeńska (analiza podstawowa) - chemiczna analiza składników pokarmowych w paszy, według której wydziela się pięć frakcji: wodę, białko ogólne, włókno surowe, związki bezazotowe wyciągowe i popiół surowy. Metoda, mimo że została opracowana XIX w. przez Henneberga i Stohmanna stanowi nadal podstawę dla współczesnych systemów oceny wartości pasz.


© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy