Antagonizm cech

Antagonizm cech - to skutek negatywnej zależność pomiędzy dwoma lub więcej cechami, np. pomiędzy przyrostami dziennymi, a procentową zawartością tkanki mięśniowej w tuszy.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy