DJP

DJP (duża jednostka produkcyjna) - żywieniowa sztuka przeliczeniowa inwentarza żywego. Według polskich norm odpowiadająca jednej krowie o masie 500 kg.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy