Defekacja

Defekacja, wypróżnienie - czynność fizjologiczna, zachodząca na skutek skurczów mięśni odbytnicy wspomaganych skurczami przepony i mięśni brzucha, przy równoczesnym rozluźnieniu zwieraczy odbytu, dzięki czemu zostaje wydalony kał.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy