Dezynfekcja

Dezynfekcja, odkażenie - postępowanie mające na celu zapobieganie występowaniu lub zniszczeniu zarazków chorobotwórczych i pasożytów, jak i ich form przetrwalnikowych w pomieszczeniach, na sprzętach i na wybiegach. Przeprowadza się ją różnymi metodami, np. wysoką temperaturą (płomień, autoklaw), promieniami ultrafioletowymi, środkami biologicznymi i chemicznymi np. SanoSan®. Efekty dezynfekcji zależą od gatunku i liczby drobnoustroju, środka dezynfekcyjnego, środowiska. Pożądane jest, aby w pomieszczeniach inwentarskich przeprowadzać dezynfekcję regularnie, posypując raz w tygodniu 50-100 g preparatu SanoSan® na powierzchnię na 1m2.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy