Dobór genetyczny

Dobór genetyczny, selekcja genetyczna - pierwszy, wstępny etap pracy hodowlanej polegający na przemyślanym doborze osobników o pożądanym genotypie do kojarzeń (najczęściej na podstawie rodowodów i wyników ocen hodowlanych). Celem doboru genetycznego jest osiągnięcie postępu hodowlanego wpływającego na poprawę zamierzonych cech np. poprawienie elementów pokroju lub podniesienie wydajności.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy