Dobór hodowlany

Dobór hodowlany - etap pracy hodowlanej następujący po selekcji (po doborze genetycznym). Dobór par do rozpłodu na podstawie ich cech indywidualnych. Polega na przemyślanym i planowym łączeniu partnerów płciowych w pary lub dobraniu samca do grupy samic z uwzględnieniem odpowiednich kryteriów, takich jak m.in. wartość genetyczna, stopień pokrewieństwa, wiek, konstytucja hodowlana. Dobór hodowlany wspomaga selekcję i sprzyja osiąganiu prawidłowego, możliwie szybkiego postępu hodowlanego. 

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy