Dobrostan zwierząt

Dobrostan zwierząt - zapewnienie zwierzętom podstawowych, optymalnych dla danego gatunku, warunków bytowania. Należy zapewnić prawidłowe rozwiązania techniczne pomieszczeń i stanowisk (przestrzeń życiowa), właściwy mikroklimat pomieszczeń (temperatura, wilgotność powietrza, ruch powietrza, oświetlenie, wentylacja, właściwości chemiczne i biologiczne powietrza), odpowiednie żywnie, dostęp do wody, towarzystwo innych zwierząt. Dobrostan zwierząt ma znaczący wpływ na stan zdrowia fizycznego i psychicznego, co wpływa na samopoczucie i długowieczność zwierząt oraz na ich wydajność, a więc na ekonomikę produkcji.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy