Dojrzałość fizyczna

Dojrzałość fizyczna - wiek, w którym ustaje wzrost i rozwój tkanki kostnej (szkieletu) u zwierzęcia. Wynosi on różnie, w zależności od gatunku, np. u bydła ras hodowlanych w Polsce dojrzałość fizyczna jest osiągana w wieku 5 lat, u koni 5-7 lat, u owiec i kóz 3-3,5 roku a u świń 3-4 lata.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy