Dojrzałość hodowlana

Dojrzałość hodowlana, dojrzałość rozpłodowa - stopień rozwoju organizmu zwierzęcia, po osiągnięciu, którego jest możliwe użycie w rozrodzie, bez negatywnych skutków dla jego dalszego rozwój oraz dla późniejszej użytkowości. Wiek osiągnięcia dojrzałości hodowlanej danego zwierzęcia zależy od jego przynależności gatunkowej, rasowej, sposobu odchowu i utrzymania, poziomu żywienia, ogólnego stanu zdrowia, cech osobniczych. Wynosi on różnie, w zależności od gatunku np. u bydła 13-16 miesięcy, u koni 3-4 lata, u świń 8-9 miesięcy.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy