Dojrzałość płciowa

Dojrzałość płciowa - wiek zwierzęcia, w którym organizm osiąga zdolność do rozmnażania się. U samca występuje spermatogeneza, u samicy oogeneza. Procesy te u bydła ras hodowlanych w Polsce następują w wieku 5-8 miesięcy, u koni 12-18 miesięcy, u owiec i kóz 4-6 miesięcy, a u świń 4-6 miesięcy. Przed osiągnięciem dojrzałości płciowej zwierzęta nie są zdolne do użytkowania rozpłodowego, z uwagi na niepełne rozwinięcie się organizmu i późniejsze negatywne skutki produkcyjne. Dopiero później, w momencie osiągnięcia dojrzałości rozpłodowej, można wykorzystywać samce i samice do reprodukcji – bez szkody dla potomstwa i dalszego swego rozwoju.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy