Dymorfizm płciowy

Dymorfizm płciowy - fenotypowe, zauważalne zróżnicowanie samca i samicy jednego gatunku dojrzałych płciowo. Dymorfizm płciowy tworzą głównie trzeciorzędowe cechy płciowe (właściwości organizmu związane z jego funkcją rozrodczą), np. buhaje są wyższe i o większej masie ciała niż krowy, posiadają wyniosły kark, mają szerszą głowę, grubsze i krótsze rogi, sylwetkę tułowia przeciwstawną sylwetce krowy i są od krów agresywniejsze.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy