Dziedziczenie

Dziedziczenie - przekazywanie informacji genetycznej z pokolenia na pokolenie, odtwarzanie w procesach rozrodu i rozwoju osobniczego u organizmów potomnych cech przypominających organizmy rodzicielskie. Podstawowa właściwość organizmów żywych; wszelkie cechy organizmów - morfologiczne, fizjologiczne, biochemiczne, czy psychologiczne - są albo uwarunkowane dziedzicznie, albo poprzez współoddziaływanie czynników środowiskowych i genetycznych (dziedziczy się pewne predyspozycje, których rozwinięcie jest uzależnione od czynników zewnętrznych).

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy