Hodowla zachowawcza

Hodowla zachowawcza - świadome działania zmierzające do zachowania zanikających ras pierwotnych, w celu utrzymania populacji genowej tych ras (ochrona zabiegów genowych). Nie prowadzi się selekcji cech użytkowych wśród tych zwierząt, ale przeciwdziała się występowaniu chowu wsobnego.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy