Jednostka energetyczna

Jednostka energetyczna - wartość energetyczna paszy, może być podawana w różnych jednostkach.
W systemie DLG:
  • MJ NEL – netto energia laktacji wyrażana w megadżulach
  • MJ EM – energia metaboliczna wyrażana w megadżulach
W systemie INRA:
  • JPM - w jednostkach paszowych produkcji mleka, wartość jest stała i wynosi 1,7 Mcal (7,12 MJ NEL),
  • JPŻ - w jednostkach paszowych produkcji żywca, wynosi 1,82 Mcal.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy