Leukoza, białaczka

Leukoza, białaczka - ciężka choroba nowotworowa układu krwiotwórczego. Występują znaczące zmiany ilościowe i jakościowe leukocytów we krwi, szpiku i narządach wewnętrznych.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy