Linia hodowlana

Linia hodowlana - jest jednostką zootechniczną, którą tworzy grupa zwierząt mających wspólne pochodzenie, przez co charakteryzują się większym podobieństwem genetycznym i fenotypowym, niż reszta osobników danej populacji. Pomiędzy liniami hodowlanymi często można stwierdzić duże różnice w wartościach genetycznych cech użytkowych.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy