Nieśność

Nieśność - zdolność samic drobiu do znoszenia jaj. Ilościowa cecha związaną z płcią. Prócz cech indywidualnych na nieśność wpływa także: gatunek, rasa, genotypu samicy i inne czynniki pozagenetyczne. Wyspecjalizowane samice ras ptaków gospodarskich znoszą rocznie następującą liczbę jaj: kury 300-360, kaczki 140-280, gęsi 20-70 jaj.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy