Odporność

Odporność - suma wszystkich mechanizmów organizmu biorąca udział w czynnej i biernej jego ochronie przed działaniem patogenów (drobnoustroje chorobotwórcze). Wyróżniamy odporność nieswoistą i swoistą, oraz bierną i czynną.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy