Rozpłód zwierząt

Rozpłód zwierząt - rozród zwierząt hodowlanych lub produkcyjnych zgodnie z kryteriami doboru par osobników do rozpłodu, w celu przeprowadzenia remontu stada, z zastosowaniem metod krycia naturalnego lub sztucznego unasienniania.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy