Wprowadzenie na rynek

Wprowadzenie na rynek - w rolnictwie oznacza posiadanie żywności, pasz lub innych środków rolniczych w celu ich zbycia (najczęściej sprzedaży), z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania (bezpłatnego lub nie) oraz sprzedaż, jak i dystrybucję.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy