Wydajność użytkowa

Wydajność użytkowa - wartość fenotypowa cechy użytkowej (np. mleka, jaj, wełny) zwierzęcia lub grupy zwierząt (wydajność średnia). Jest efektem działania genotypu, środowiska życia, jak i korelacji między genotypem a środowiskiem. Wykazujemy ją w jednostce czasu, np. w laktacji - wartość laktacyjna, w roku - wydajność roczna, w życiu - wydajność życiowa, lub też w jednostce masy (np. przyrost dobowy), jak i długości (np. obwód klatki piersiowej). Jest podstawą do tworzenia oceny wartości hodowlanej zwierząt, a następnie selekcji.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy