Wzrost organizmu

Wzrost organizmu - podstawowy proces organizmu polegający na zwiększania się liczby komórek i ich objętości, w wyniku którego następuje zwiększenie się wymiarów i masy ciała. Może odbywać się ciągle przez całe życie, lub tylko przez pewien okres. Jest efektem realizacji informacji genetycznej zawartej w genotypie i wpływu czynników środowiskowych, zwłaszcza żywienia.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy