100% pasza treściwa dla opasów

 

OvuSan L

Zawiera wszystko czego potrzebują opasy
dla szybkich przyrostów wysokiej mięsności oraz zdrowotności

  • Duża dawka energii (11 MJ EM)
  • Wysoka zawartość białka 20%
    dopasowanego dla przeżuwaczy: szybko, średnio i wolno się rozkładające w żwaczu
  • Odpowiedni udział cukrów
    będących idealną pożywką dla bakterii, synchronizacja żwacza
  • Wysoki poziom związków mineralnych i witamin
    stymulujących przyrosty dzienne i wykorzystanie paszye

 

więcej informacji >>>>

 

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy