Calfsan - Najlepsza pasza dla starszych cieląt

Na fermie Sano Calves Farm dzięki dobremu żywieniu uzyskiwane są rewelacyjne wyniki w odchowie cieląt. W wyniku intensywnie prowadzonych badań powstała nowa pasza dla starszych cieląt Calfsan®, która dzięki w pełni zbilansowanemu składowi zapewnia intensywny wzrost i rozwój cieląt, przy przyrostach przekraczających 1.000 g dziennie.

Calfsan jest najlepszą i sprawdzoną paszą na rynku dla starszych cieląt, którą można polecić każdemu hodowcy.

Dawkowanie: do 3 kg na cielę dziennieu

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy