Nowość - Prenata 1.0. - przełom w żywieniu krów zasuszonych

 

  • W Sano Agrar Institut udało nam się osiągnąć ogromny sukces, jest to przełom w żywieniu krów zasuszonych.
  • Krowy po wycieleniu są znacznie zdrowsze, w lepszej kondycji, mają apetyt, o wiele lepiej pobierają paszę.
  • Krowa daje więcej wysokiej jakości siary z dużą zawartością przeciwciał i więcej mleka niż normalnie.
  • Prenata 1.0® ogranicza przemieszczenia trawieńca, hipokalcemię i zatrzymanie łożyska
  • Macica krowy szybciej oczyszcza się, co umożliwia wcześniejszą inseminację i prowadzi do lepszych wyników rozrodu.
  • Odpowiednio dobrane regulatory zmieniają bilans kationowo-anionowy dawki (DCAD = -3000 meq) na odpowiedni dla krów zasuszonych.
  • Udało się obniżyć poziom pH moczu do ok. 6,5, co przyczynia się do większej mobilizacji wapnia.
  • Prenata 1.0® powinna być  podowana krowom zasuszonych i jałówkom przez 5-6 tygodni przed wycieleniem w ilości 1,0 kg dziennie.

 

Zalecana dawka dla krów zasuszonych:
Do kiszonki dodać 3-4 kg słomy i 2,5 kg Lactoma HP® i 1 kg Prenata 1.0® na krowę dziennie.     
 

 

 więcej>>>

 Zobacz jak żywione są krowy zasuszone w Sano Agrar Institiut

 

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy