Żywienie krów zasuszonych

Od tego jak będą żywione krowy zasuszane zależy ich wydajność, zdrowotność i płodność w laktacji. Sano dokonało w 2000 roku największego przełomu w żywieniu krów zasuszonych stosując tylko jedną dawkę z dodatkiem soli anionowych.

Zapoczątkowane w 2009 roku badania w Sano Agrar Institut zaowocowały powstaniem nowych specjalistycznych pasz Prela® i Prenata®. Najnowsze doświadczenia wykazały, że najlepsze wyniki daje zastosowanie trzech źródeł magnezu: siarczanu magnezu, tlenku magnezu oraz chlorku magnezu.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.