Nowy premiks dla krów zasuszonych

Najnowsze doświadczenia w żywieniu krow zasuszonych w Sano Agrar Institut wykazały, że najlepsze efekty daje zwiększenie ilości i przyswajalności magnezu, dlatego zastosowano trzy jego związki: tlenek, siarczan oraz chlorek, co powoduje także większą zmianę bilansu kationowo-anionowego w dawkach dla krów zasuszonych.

W wyniku tych badań zamiast dwóch premiksów Prenata 250 i Prenata 300 zostaje wprowadzony jeden premiks Prenata®, aby każdy hodowca mógł prościej, lepiej i taniej żywić krowy zasuszone oraz uzyskać znaczny wzrost ich zdrowotności, wydajności i płodności.

prenata-worek-mini.jpg

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy