Lac power - chroni przed ketozą i zwiększa wydajność krów

Produkty dla krów dla większej wydajności i zdrowia.
Aby uzyskać więcej informacji proszę kliknąć na wybraną fazę chowu.

Krowy mleczne Cielęta Młodzież hodowlana Opasy
Faza zasuszenia Faza pojenia siarą I Faza odchowu Cielęta z zakupu
Poród I Faza odchowu II Faza odchowu Młode opasy
Laktacja II Faza odchowu   Opas bydła

 


Energia + witaminy (beta karoten) + cukry + związki mineralne (chelaty)
+ żywe kultury drożdży + sprzężony kwas linolowy.


Korzyści stosowania Lac power®

 • dobry start w laktację
 • większa wydajność krów
 • poprawia bilans energetyczny dawki
 • skutecznie chroni przed ketozą
 • zapewnia lepsze wyniki w rozrodzi

Cechy szczególne Lac power®

 • wysoka zawartość energii – 8 MJ NEL/kg poprawia bilans energetyczny dawki
 • wszystkie niezbędne witaminy i związki mineralne wzmacniają odporność i wspomagają przemianę materii u krów, a tym samym wpływają na wysoką wydajność.
 • żywe kultury drożdży zwiększają strawność pasz objętościowych
 • beta karoten poprawia wyniki rozrodu
 • CLA – sprzężony kwas linolowy zmniejsza zawartość tłuszczu w mleku i zwiększa wykorzystanie dawki , a przez to chroni przed subkliniczną ketozą

Działanie Lac power®

Lac power® zawiera potężną dawkę energii 8,0 MJ NEL wystarczającą na produkcję 2,5 kg mleka. Zawarty sprzężony kwas linolowy powoduje obniżenie zawartości tłuszczu w mleku, a przez to mniejsze zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Tym samym Lac power® chroni krowy przed ketozą pojawiającą się w pierwszym okresie laktacji. Szybko przyswajalny cukier odgrywa bardzo ważną rolę jako pożywka dla bakterii żwacza, które dzięki temu lepiej się rozwijają i mogą lepiej trawić składniki pokarmowe. Żywe kultury drożdży Saccharomyces cerevisiae powodują lepsze wykorzystanie włókna z dawki. Wysoka zawartość witamin, w tym beta karotenu i związków mineralnych (w tym chelatów) wspomaga przemianę materii i ma duży wpływ na zdrowotność organizmu. Lac power® dostarcza krowom wszystkie niezbędne składniki potrzebne na początku laktacji do produkcji mleka:

 • bez cukru nie ma bakterii celullolitycznych, które rozkładają włókno
 • bez rozkładu włókna nie ma kwasu octowego
 • bez kwasu octowego nie ma mleka

Bakterie celulolityczne są odpowiedzialne za rozkład włókna: celulozy, hemicelulozy i pektyn oraz przyczyniają się do wzrostu aktywności biomasy w żwaczu.
Niacyna – pompa energetyczna, poprawia przemianę materii, zapobiega ketozie oraz stymuluje i zwiększa produkcję mleka.
Siarka – wchodzi w skład aminokwasów i jest potrzebna w syntezie białka w żwaczu.

 

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy