Vital Musli®

Produkty dla krów dla większej wydajności i zdrowia.
Aby uzyskać więcej informacji proszę kliknąć na wybraną fazę chowu.

Krowy mleczne Cielęta Młodzież hodowlana Opasy
Faza zasuszenia Faza pojenia siarą I Faza odchowu Cielęta z zakupu
Poród I Faza odchowu II Faza odchowu Młode opasy
Laktacja II Faza odchowu   Opas bydła

 


Najlepsze Musli dla najlepszych cieląt


Korzyści stosowani Vital Musli®

  • bardzo chętnie pobierane
  • lekko strawne komponenty
  • łatwo przyswajalne składniki
  • wysokie przyrosty dzienne
  • piękne, zdrowe cielęta

Cechy szczególne Vital Musli®

  • szybkie przyzwyczajenie do trawienia paszy stałej 
  • specjalny skład lekko strawnych, dobrze przyswajalnych komponentów
  • odpowiedni udział łatwo przyswajalnej skrobi i cukrów będących idealną pożywk dla bakterii
  • wysoki poziom wszystkich niezbędnych witamin i związków mineralnych wzmacnia odporność i wspomaga przemianę materii u cieląt, a tym samym pozytywnie wpływa na zdrowotność i wysokie przyrosty

Szczególne działanie Vital Musli®

Vital Musli® zawiera odpowiednią dawkę energii 7,0 MJ NEL. Optymalny poziom 19,5 % lekko strawnego i przyswajalnego białka o różnym stopniu rozkładu w żwaczu pozwala na jego lepsze wykorzystanie. Szybko przyswajalny cukier odgrywa bardzo ważną rolę jako pożywka dla bakterii żwacza, które dzięki temu lepiej się rozwijają i mogą później lepiej trawić składniki pokarmowe, a szczególnie włókno. Wysoka zawartość witamin i związków mineralnych wspomaga przemianę materii i ma duży wpływ na odporność organizmu

 

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy