Menu

Igloo Sano dla cieląt
Optymalne warunki odchowu cieląt
Igloo Sano dla cieląt
Zastosowanie

Igloo pojedyncze – do indywidualnego odchowu cieląt w pierwszych 3 tygodniach życia.
Zestaw zawiera: budkę, wygrodzenia, pojemnik na paszę oraz 2 wiadra: 12 litrowe i wiadro ze smoczkiem. Cielę zaraz po urodzeniu należy wytrzeć do sucha, napoić siarą z preparatem Calf Immuno® i przenieść do igloo indywidualnego.

Igloo grupowe – dla 4 cieląt, od 4 do 9 tygodnia życia.
Zestaw zawiera: budkę, wygrodzenie, koryto na paszę oraz 4 wiadra 12 litrowe i 4 wiadra ze smoczkiem.

Korzyści stosowania
  • Lepsza zdrowotność, mniej biegunek i kaszlu
  • Wyższe przyrosty i lepsze pobieranie paszy
  • Szybszy odchów
  • Obniżenie kosztów odchowu
  • Nie stykają się ze starszymi zwierzętami = brak przenoszenia chorób
Zalety
  • Dostęp do świeżego powietrza
  • Odpowiednia ilość światła i miejsca
  • Cielęta radzą sobie doskonale w budkach igloo także przy minusowych temperaturach (nawet do – 30 °C)

Wiedza praktyczna z zakresu odchowu cieląt