DextroFat SC

Produkty dla krów dla większej wydajności i zdrowia.
Aby uzyskać więcej informacji proszę kliknąć na wybraną fazę chowu.

Krowy mleczne Cielęta Młodzież hodowlana Opasy
Faza zasuszenia Faza pojenia siarą I Faza odchowu Cielęta z zakupu
Poród I Faza odchowu II Faza odchowu Młode opasy
Laktacja II Faza odchowu   Opas bydła

 


Potężna dawka energii


Co to jest DextroFat SC® ?

DextroFat SC® to kombinacja cukrów i tłuszczy stabilnych w żwaczu, która poprawia
bilans energetyczny
krów wysokowydajnych.

 • W pierwszej fazie laktacji DextroFat SC® minimalizuje straty masy ciała krów, zapobiega chorobom metabolicznym, takim jak ketoza, poprawia płodność (krowy z deficytem energetycznym nie zostaną zacielone).
 • W drugiej fazie laktacji DextroFat SC® poprawia płodność (wzrost płodu) i powoduje dodatkowy wzrost wydajności.
 • W trzeciej fazie laktacji DextroFat SC® odbudowuje kondycję i przygotowuje do kolejnej laktacji.

Korzyści stosowania DextroFat SC®

 • Wyższa wydajność
 • Lepsze parametry mleka
 • Lepsza płodność
 • Dłuższy czas użytkowania

Cechy szczególne  DextroFat SC®

 • Cukier chroniony poprawia bilans energetyczny w jelicie cienkim
 • Tłuszcz chroniony zwiększa koncentrację energii w dawce

Działanie DextroFat SC®

 • Zwiększa poziom glukozy
 • Poprawia bilans energetyczny
 • Chroni przed zaburzeniami przemiany energii
 • Stabilizuje kondycję
 • Zmniejsza stopień remontu stada
 • Lepszy indeks unasiennień

Dawkowanie DextroFat SC®

 • Stosowanie DextroFat SC® podczas całej laktacji poprawia bilans energetyczny i odciąża wątrobę.
 • W laktacji 500 g DextroFat SC® na krowę na dzień.

 

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy