Menu

Heisan Complete®
Kompletna pasza dla jałówek w drugim roku życia
Heisan Complete®
Cechy szczególne
 • Komponenty białkowe o różnym stopniu rozkładu w żwaczu
 • Łatwo przyswajalne komponenty energetyczne
 • Żywe kultury drożdży Saccharomyces cerevisiae
 • Kompleks witamin i związków mineralnych
 • Wysoka zawartość magnezu
 • Bez GMO
Korzyści stosowania
 • Harmonijny rozwój i wzrost organizmu
 • Dobre wykorzystanie komponentów białkowych i energetycznych
 • Wczesny wiek pierwszego wycielenia
 • Zdrowe, wydajne wymiona
 • Wzmocniona odporność i ochrona przed chorobami
 • Niskie koszty odchowu
Dawkowanie

W drugim roku życia – 1 kg na sztukę dziennie.

Dla jałówek na 5-6 tygodni przed wycieleniem zastosować 3,5 kg Prela 3.5®.

Wiedza praktyczna z zakresu odchowu jałówek i krów zasuszonych