Multisan Nektar®

Produkty dla krów dla większej wydajności i zdrowia.
Aby uzyskać więcej informacji proszę kliknąć na wybraną fazę chowu.

Krowy mleczne Cielęta Młodzież hodowlana Opasy
Faza zasuszenia Faza pojenia siarą I Faza odchowu Cielęta z zakupu
Poród I Faza odchowu II Faza odchowu Młode opasy
Laktacja II Faza odchowu   Opas bydła

 


Więcej mleka z paszy podstawowejCo to jest Multisan Nektar® ?

 • Multisan Nektar® to koktajl cukrów. Multisan Nektar® to szybko dostępne źródło energii dla bakterii żwacza. Multisan Nektar® składa się z wielu różnych cukrów, które stanowią pożywkę dla różnych grup bakterii i pierwotniaków żwacza.
 • Stosowanie Multisan Nektar® jest szczególnie ważne, jeśli stosunek skrobia: cukier jest zły (> 3:1).  Przy niskim poziomie cukrów w dawce włókno surowe nie zostaje całkowicie wykorzystane. Zły stosunek skrobia: cukier można rozpoznać obserwując duży udział włókna w odchodach i prowadzi do zmniejszenia wydajności.


Korzyści stosowania Multisan Nektar®

 • Większe pobranie paszy
 • Lepsza przemiana materii
 • Stabilna synteza tłuszczu mleka
 • Poprawia smakowitość dawki


Cechy szczególne  Multisan Nektar®

 • Koktajl cukrów synchronizuje pracę żwacza i optymalizuje przemiany żwaczowe.
 • Wiele różnego typu cukrów wspiera pracę bakterii żwaczowych.


Działanie Multisan Nektar®

 • Szybko dostępne źródło energii dla celuloitycznych bakterii żwacza
 • Wyrównuje stosunek skrobia: cukier (> 3:1)
 • Zwiększa strawność włókna w żwaczu
 • Zmniejsza udział włókna w odchodach
 • Zwiększa biomasę żwacza


Dawkowanie Multisan Nektar®

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy