SanoCid® dla drobiu

Produkty dla drobiu dla szybkiego tuczu i dużej nieśności.
Aby uzyskać więcej informacji proszę kliknąć na wybraną fazę chowu.

Nioski Brojlery Kurczęta hodowlane Kaczki/ Gęsi
I Faza nieśności Starter I Faza odchowu Starter
II Faza nieśności Grower II Faza odchowu Grower
  Finisher Faza przednieśna  

 


Stabilizator flory jelitowej


Co to jest SanoCid®

SanoCid® to niekurzący się, sypki mikrogranulat. SanoCid® zawiera aż 65% kwasu mrówkowego na nośniku krzemionkowym. Kwas mrówkowy jest najlepszym kwasem w żywieniu zwierząt.


Korzyści stosowania SanoCid®

 • Pewny odchów brojlerów, kurcząt i niosek
 • Mniej upadków
 • Dobra zdrowotność ptaków
 • Wyższa masa ciała
 • Lepsze pobranie i wykorzystanie paszy

Cechy szczególne SanoCid®

 • Zmniejsza wartość pH paszy i ogranicza zanieczyszczenie paszy mikroorganizmami
 • Obniża wartość pH w żołądku oraz zmniejsza stopień wiązania kwasów
 • Przeciwdziała bakteriom chorobotwórczym w żołądku i jelicie cienkim (np. E. coli, Salmonella).
 • Stabilizuje trawienie i ogranicza występowanie biegunek 
 • Poprawia zdrowotność
 • Poprawia wykorzystanie paszy i obniża jej zużycie

Działanie SanoCid®

 • Redukuje wartość pH w paszy i żołądku
 • Obniża stopień wiązania kwasów
 • Zmniejsza ilość zarazków
 • Przeciwdziała zaburzeniom trawienia 
 • Poprawia strawność pasz

Dawkowanie SanoCid®:

0,25 do 0,4% SanoCid® w paszy.

 

 

 

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy