Lactoma HP®

Produkty dla krów dla większej wydajności i zdrowia.
Aby uzyskać więcej informacji proszę kliknąć na wybraną fazę chowu.

Krowy mleczne Cielęta Młodzież hodowlana Opasy
Faza zasuszenia Faza pojenia siarą I Faza odchowu Cielęta z zakupu
Poród I Faza odchowu II Faza odchowu Młode opasy
Laktacja II Faza odchowu   Opas bydła

 


Energia + białko + związki biologicznie czynne stymulujące wydajność krów


Korzyści stosowania Lactoma HP®

 • Więcej energii i białka w dawce
 • Lepsze wykorzystanie paszy
 • Wysoka wydajność
 • Wysoka zawartość białka i tłuszczu w mleku
 • Chroni przed niedoborami i spadkiem masy
 • Poprawa płodności
 • Cykliczne, wyraźne ruje
 • Jedno zdrowe cielę w roku

Cechy szczególne Lactoma HP®

 • wysoka zawartość energii -7,2 MJ NEL i białka -21%
 • wysoka zawartość energii -7,0 MJ NEL i białka -27% - Lactoma 27
 • dopasowany dla przeżuwaczy skład białka: szybko, średnio i wolno się rozkładające w żwaczu
 • odpowiedni udział cukrów będących idealną pożywką dla bakterii, synchronizacja żwacza
 • wysoki poziom niacyny i żywych drożdży Saccharomyces cerevisiae wpływa na wysoką wydajność

Działanie Lactoma HP®

Lactoma HP® zawiera potężną dawkę energii 7,2 MJ NEL wystarczającą na produkcję 2,3 kg mleka. Zawarte 21% białka zapewnia produkcję 2,5 kg mleka.

Lactoma HP® 27% zawiera potężną dawkę energii 7,0 MJ NEL wystarczającą na produkcję 2,2 kg mleka. Zawarte 27% białka zapewnia produkcję 3,2 kg mleka.

Różny stopień rozkładu białka w żwaczu pozwala na jego lepsze wykorzystanie.

Szybko przyswajalny cukier odgrywa bardzo ważną rolę jako pożywka dla bakterii żwacza, które dzięki temu lepiej się rozwijają i mogą lepiej trawić składniki pokarmowe, a szczególnie włókno. Podobną rolę pełnią żywe kultury drożdży Saccharomyces cerevisiae.
Lactoma HP® dostarcza wszystkie niezbędne składniki potrzebne do produkcji mleka:

 • bez cukru nie ma bakterii celullolitycznych, które rozkładają włókno
 • bez rozkładu włókna nie ma kwasu octowego
 • bez kwasu octowego nie ma mleka oraz tłuszczu w mleku

 

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy