Stimudigest – preparat, który ratuje krowy

Produkty dla krów dla większej wydajności i zdrowia.
Aby uzyskać więcej informacji proszę kliknąć na wybraną fazę chowu.

Krowy mleczne Cielęta Młodzież hodowlana Opasy
Faza zasuszenia Faza pojenia siarą I Faza odchowu Cielęta z zakupu
Poród I Faza odchowu II Faza odchowu Młode opasy
Laktacja II Faza odchowu   Opas bydła

 


Stimudigest – aktywuje pracę żwacza


Czasami zdarza się, że krowa po wycieleniu lub po przebytej chorobie nie chce jeść paszy, mimo że teoretycznie jest zdrowa. Żwacz przestaje pracować, krowa chudnie, zalega, nie ma sił aby powstać. Lekarz określa ten stan jako atonia żwacza. Jeżeli krowie nie pomożemy, krowa zostanie wybrakowana ze stada i skierowana na ubój. W ten sposób możemy niepotrzebnie pozbyć się cennych krów. Podanie Stimudigest w postaci wlewu dożwaczowego może uratować krowę


Jak poprawić apetyt krowy?


W Sano Agrar Institut mieliśmy w ciągu ostatnich 2 lat ponad 3.000 wycieleń i też zetknęliśmy się z problemem braku apetytu u krów. Zaczęliśmy stosować najlepsze preparaty na pobudzenie żwacza dostępne na rynku polskim i niemieckim. Niestety ich skuteczność nie była zadawalająca. W związku z tym zaczęliśmy gruntownie badać ten temat i w ten sposób po wielu doświadczeniach opracowaliśmy nowy produkt, po którym krowy odzyskują apetyt i zaczynają jeść paszę, ponieważ żwacz zaczyna pracować.


Owoc badań i doświadczeń


Stimudigest to specjalna mieszanka paszowa której skarmianie przynosi określone korzyści fizjologiczne.  Stimudigest jest produktem powstałym w wyniku badań i doświadczeń przeprowadzonych w Sano Agrar Institut. Jest to najlepszy preparat dostępny na rynku.
 


Korzyści stosowania Stimudigest®:

 • aktywacja żwacza
 • stymulacja bakterii żwaczowych
 • bez przemieszczeń trawieńca
 • pobudzenie apetytu
 • zapobieganie spadkowi kondycji
 • wzrost wydajności

Po zastosowaniu Stimudigest należy podać krowie zdrowe, świeże siano i dawkę TMR - po Stimudigest® krowa właśnie na to ma apetyt.


Cechy szczególne Stimudigest

 • Krowa zaczyna po 12 godz. pobierać paszę
 • Zwierze ma apetyt na siano + TMR
 • Produkuje więcej mleka
 • Nie zawiera antybiotyku
 • Nie ma okresu karencji

Stosowanie Stimudigest®:

1 torebkę Stimudigest rozpuszczamy w 40 l ciepłej wody i podajemy jako wlew dożwaczowy za pomocą Sano Drenching Set. W razie potrzeby podajemy po 12 godzinach powtórnie.


Korzyści dla hodowcy:

Nakład wynosi tylko 1 kg Stimudigest, a uratować można krowę, której wartość jest 100 razy większa. Nawet przy lżejszych przypadkach podanie Stimudigest pozwoli krowie wrócić do zdrowia i zwiększy jej wydajność, przez co podanie Stimudigest zwraca się kilkakrotnie.


Dodatkowe korzyści

 

Nakład na 1 kg Stimudigest dzięki wzrostowi wydajności o 5 l dziennie zwraca się już po 10 dniach laktacji. A wiadomo, że zwiększona wydajność krów będzie utrzymywała się do końca laktacji. Licząc tylko 200 dni laktacji po 5 l mleka dziennie więcej dodatkowe korzyści wyniosą ponad tysiąc zł.

Produkt będący wynikiem badań w Sano Agrar Institut.

Tu teoria łączy się z praktyką

 

Stimudigest® powinien być stosowany jako wlew dożwaczowy za pomocą Sano Drenching Set

 

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy