Menu

Unipro XP®
Uniwersalny koncentrat białkowy dla krów i opasów
Unipro XP®
Cechy szczególne
 • 46% białka ogólnego o różnym stopniu rozkładu w żwaczu
 • Łatwo dostępna energia w postaci cukrów
 • Żywe kultury drożdży
  Saccharomyces cerevisiae
 • Związki mineralne
 • Bez GMO
Korzyści stosowania
 • Wysoka wydajność
 • Dobre umięśnienie
 • Lepsze wykorzystanie paszy objętościowej
 • Dobra płodność
 • Zdrowe wymiona i racice
 • Prawidłowa kondycja zwierząt
Dawkowanie

Unipro XP® podajemy całą laktację oraz dla krów w zasuszeniu w ilości 0,5-3 kg dziennie na krowę.

Opasom podajemy w ilości 1-3 kg dziennie na sztukę.

Wiedza praktyczna z zakresu żywienia bydła