Protamino Classico® dla kurcząt hodowlanych

Produkty dla drobiu dla szybkiego tuczu i dużej nieśności.
Aby uzyskać więcej informacji proszę kliknąć na wybraną fazę chowu.

Nioski Brojlery Kurczęta hodowlane Kaczki/ Gęsi
I Faza nieśności Starter I Faza odchowu Starter
II Faza nieśności Grower II Faza odchowu Grower
  Finisher Faza przednieśna  

 


Do 35% w mieszance uzupełnionej zbożem


Korzyści stosowania Protamino Classico®

 • Bardzo dobry wzrost i rozwój
 • Dobre wykorzystanie paszy
 • Mniej upadków
 • Dobry stan zdrowotny
 • Idealny odchów
 • Sucha ściółka

Cechy szczególne Protamino Classico®

 • Zawiera kokcydiostatyk diclazuril, który zapobiega występowaniu kokcydiozy
 • Komponenty mineralne w łatwo przyswajalnej formie i prawidłowo zbilansowane, np. fosforan jednowapniowy, poprawiają umięśnienie tuszek
 • Specjalny zestaw witamin i substancji czynnych wpływa na stabilny kościec, stawy i skoki oraz poprawia odporność kurcząt
 • Odpowiednia kombinacja aminokwasów egzogennych poprawia jakość i smak mięsa oraz zapobiega nadmiarowi białka w dawce
 • Biotyna usprawnia pracę układu nerwowego, zwiększa przeżywalność zarodków i ogranicza występowanie deformacji szkieletu i dzioba
 • Chlorek choliny wpływa na przemiany energetyczne

Działanie Protamino Classico®

 • Szybki tucz
 • Wysoka masa ciała
 • Dobre wykorzystanie paszy
 • Sucha ściółka
 • Dobra jakość mięsa

Dawkowanie Protamino Classico®:

Mieszanka paszowa mineralna Protamino Classico ® należy stosować w ilości do 35% w dawce.
Dawkowanie dla kurcząt hodowlanych:
33% Protamino Classico® + 67% kukurydza
33% Protamino Classico® + 30% pszenica + 34% kukurydza + 3% olej roślinny
Okres karencji: 5 dni.

 
 

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy