Protamino Fino® dla kurcząt hodowlanych

Produkty dla drobiu dla szybkiego tuczu i dużej nieśności.
Aby uzyskać więcej informacji proszę kliknąć na wybraną fazę chowu.

Nioski Brojlery Kurczęta hodowlane Kaczki/ Gęsi
I Faza nieśności Starter I Faza odchowu Starter
II Faza nieśności Grower II Faza odchowu Grower
  Finisher Faza przednieśna  

 


25-35% w mieszance uzupełnionej zbożem


Korzyści stosowania Protamino Fino®

 • Wysoka masa końcowa
 • Dobre wykorzystanie paszy
 • Mniej upadków
 • Bardzo dobry stan zdrowotny
 • Idealny odchów
 • Sucha ściółka

Cechy szczególne Protamino Fino®

 • Komponenty mineralne w łatwo przyswajalnej formie i prawidłowo zbilansowane, np. fosforan jednowapniowy, poprawiają umięśnienie tuszek
 • Specjalny zestaw witamin i substancji czynnych wpływa na stabilny kościec,,stawy i skoki oraz poprawia odporność brojlerów
 • Odpowiednia kombinacja białka i aminokwasów egzogennych poprawia jakość i smak mięsa oraz zapobiega nadmiarowi białka w dawce
 • Biotyna usprawnia pracę układu nerwowego, zwiększa przeżywalność zarodków i ogranicza występowanie deformacji szkieletu i dzioba
 • Chlorek choliny wpływa na przemiany energetyczne

Działanie Protamino Fino®

 • Szybki tucz
 • Wysoka masa ciała
 • Dobre wykorzystanie paszy
 • Sucha ściółka
 • Dobra jakość mięsa

Dawkowanie Protamino Fino®:

Mieszankę paszową uzupełniająca Protamino Fino stosuje się maksymalnie w ilości do 30% w dawce.

Kurczęta do 10 tyg. Protamino Fino 30% + 70% Zboże
Kurczęta powyżej 10 tyg.  Protamino Fino 25% + 75% Zboże

 
 

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy