Genetyczny potencjał stad

Genetyczny potencjał stad - możliwości produkcyjne stada danego gatunku w optymalnych warunkach bytowania, które są determinowane genotypami zwierząt z danego stada.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum