Materiały paszowe

Materiały paszowe - materiały przeznaczone bezpośrednio do żywienia zwierząt (przetworzone lub nieprzetworzone) albo pośrednio do sporządzania mieszanek paszowych (często zawierających również inne dodatki paszowe), lub jako nośniki premiksów:
  • substancje nieorganiczne
  • produkty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego występujące w stanie naturalnym, świeże, konserwowane albo przetworzone 
  • inne substancje organiczne niż w/w

 

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum