Metamorfoza

Metamorfoza, przemiana - w zoologii oznacza przeobrażenie, czyli złożony, hormonalny proces, któremu ulegają zwierzęta niektórych gatunków w trakcie swojego rozwoju. Zmiany te zachodzą w budowie organizmu i sposobie życia. Najczęściej występuje u owadów: od jaja do postaci dorosłej (imago) poprzez stadia larwy i poczwarki.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum