Mięsny typ użytkowy owiec

Mięsny typ użytkowy owiec - zwierzęta o konstytucji limfatycznej, mające wysokie wymagania paszowe (żyzne pastwiska lub pasze), wczesno dojrzewające, krótkonożne, beczkowate, dobrze umięśnione, krótka szyja, wełna jednolita, równej długości, dobrze wysklepiona klatka piersiową.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum