Mieszanka paszowa dietetyczna

Mieszanka paszowa dietetyczna - specjalna mieszankę paszową, wytwarzana w celu zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych. Różni się od powszechnie stosowanych mieszanek paszowych specjalnym składem fizykochemicznym, sposobem przygotowania i przeznaczeniem. Jest ona przeznaczona dla zwierząt, u których procesy trawienia, przyswajania i metabolizmu są lub mogą być tymczasowo zakłócone lub uległy nieodwracalnym zmianom.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum