Mieszanki mineralne

Mieszanki mineralne - zestaw soli mineralnych zawierający konieczne do życia zwierzęcia makro- i mikroelementy, wzbogacany najczęściej witaminami. Skład ilościowy i jakościowy takiej mieszanki mineralnej jest uzależniony od wymagań pokarmowych grupy docelowej zwierząt, dla której jest przeznaczona (gatunek, wiek, kierunek użytkowania itp.). Dodaje się ją do pasz podstawowych, najczęściej tych przygotowanych sposobem gospodarczym z własnych produktów. Dodatek tej mieszanki wzbogaca paszę podstawową i tym samym zapobiegają zaburzeniom i schorzeniom wywołanym brakiem niektórych składników mineralnych w paszy; zwiększa apetyt, podnosi produkcyjność, zmniejsza zużycie paszy liczone na przyrost jednego kilograma masy ciała, przyspiesza także wzrost i tucz.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum