Mineralne składniki paszy

Mineralne składniki paszy - są to nieorganiczne makro- mikroelementy znajdujące się w paszy, które nie są nośnikiem energii. Są konieczne w paszy, ponieważ pełnią bardzo ważną funkcję w organizmie zwierzęcym. Niezbędne do budowy tkanek szkieletowych oraz połączeń organicznych z białkami. Wchodzą w skład wielu enzymów tkankowych, witamin, białek i tłuszczy.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum