Minimum cukrowe

Minimum cukrowe - jest to taka ilość cukru w roślinach, która umożliwi odfermentowanie takiej ilości kwasu mlekowego w trakcie zakiszania, że pH kiszonki spadnie do wartości optymalnej pH=4,2 (wartość graniczna pH, która nie dopuszcza do rozwoju drobnoustrojów). Na minimum cukrowe ma wpływ składu surowca przeznaczonego do zakiszania (ilości zawartego białka i składników mineralnych).

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum