Mleczność

Mleczność - wydajność mleczna samic zwierząt gospodarskich o użytkowości mlecznej (bydło, owce, kozy). Cecha ilościowa związana z płcią. Na mleczność ma wpływ wiele czynników, takich jak: gatunek, rasa, genotyp samicy oraz czynniki pozagenetyczne. Mleczność mierzy się w kilogramach lub litrach w skali rocznej lub w okresie laktacji. Samice zwierząt gospodarskich dają w ciągu laktacji następującą ilość mleka: krowy 600-25000 kg o średniej zawartości tłuszczu 3,9%, klacze 1000-3000 kg o średniej zawartości tłuszczu 1,8%, owce 200-1400 kg o średniej zawartości tłuszczu 5,0%, kozy 200-2800 kg o średniej zawartości tłuszczu 4,2% i lochy 100-600 kg o średniej zawartości tłuszczu 7,0%.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum