PFHB i PM

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka - utworzona przez hodowców w 1995 roku. Jest organizacją niezależną, dobrowolną i samorządną posiadającą ponad 9.200 członków skupionych w związkach regionalnych i rasowych. Jest członkiem Międzynarodowego Komitetu do Spraw Oceny Użytkowości Zwierząt (ICAR), Światowej Federacji Holsztyńsko-Fryzyjskiej (WHFF) oraz Europejskiej Konfederacji Holsztyńskiego Bydła Czarno-Białego i Czerwono-Białego (EHRC).
Do głównych zadań tej organizacji należy:
  • Prowadzenie oceny wartość użytkowej bydła mlecznego i mięsno-mlecznego lub hodowlanej
  • Prowadzenie ksiąg bydła i dokumentacji hodowlanej wg obowiązujących przepisów.
  • Prowadzenie laboratoriów oceny mleka.
  • Publikowanie wyników oceny wartości użytkowej lub hodowlanej bydła.
  • Prowadzenie systemu informatycznego dla potrzeb oceny wartości użytkowej i hodowlanej bydła.
  • Prowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej oraz wydawanie odpowiednich zaświadczeń w tym zakresie.
  • Organizowanie działalności zapewniającej wdrażanie nowoczesnych metod w dziedzinie hodowli bydła i produkcji mleka.
  • Opracowywanie i realizację regionalnych i krajowych programów hodowlanych.
  • Organizacja wystaw, pokazów oraz seminariów.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum